Zemestauki - sēne, kas ārstē

Pēc paleontoloģiskajiem datiem zemestauki, tāpat kā žeņšeņ, eleuteroko-ka, bites, skudras, čūskas u.c., pieder pie Mezozojas ēras reliktu sugām. Šādām augu un dzīvnieku sugām ir spēja uzkrāt attiecīgas bioloģiski aktīvas vielas, kas palīdzējušas tām izturēt dažādas uz planētas notikušas ekstremālas iedarbības un izdzīvot. Vielām, kas iegūtas no šiem organismiem, piemīt spēja paaugstināt organisma rezistenci.

Senie romieši sēni zemestauki veltīja auglības dievietei Cererai. Prūši nosauca to par "burvja oliņu". Austrijā šo sēni sauc par "podagras lāčpurnu". Ķīnieši izmantoja zemestaukus lūpas vēža ārstēšanā. Latviešu un baltkrievu tautas medicīna iesaka lietot sēni, ja ir sāpes vēderā, nieru slimību ārstēšanai, brūču dziedēšanai, kā līdzekli pret reimatismu un podagru. Pirmās zinātniskās un medicīniskās ziņas par zemestaukiem atrodamas rakstos, kas izdoti XVII gadsimtā Vācijā. Ir ziņas par Berlīnes ārstu Karo, kas ar šo sēni sekmīgi ārstējis ādas un iekšējo orgānu vēzi. Vācu zinātnieks Dragendorfs norāda, kā sēne ar panākumiem lietota podagras un nieru slimību ārstēšanā.

Patreiz vairāk kā vienai trešdaļai mūsu medikamentu pamatā ir augu valsts izejvielas, lai gan izmantota tiek tikai viena desmitā dala no ārstnieciskiem augiem. Pārējās 9/10 glabā vēl sevī daudz neatklātu ārstniecisku līdzekļu. Tāpat arī vēl daudziem sen pazīstamiem ārstnieciskiem augiem un citiem organismiem, pielietojot detalizētākas mūsdienu pētījumu metodes, atklāj aizvien jaunas, agrāk nezināmas ārstnieciskas īpašības. Arī mūsu zemestauku ārstnieciskās spējas vēl nav izsmeltas.
Eksperimentālie pētījumi, kurus izdarīja Latvijas Medicinas akadēmijā no 1990. - 1993. gadam, parādīja, ka vislielākā zemestauku aktivitāte piemīt sulai, kas iegūta no sēnes augļķermeņiem ar fermentācijas metodi. Tāda sula ir galvenā sastāvdaļa ziedes, tinktūras, svecīšu un citu ārstniecisku formu izgatavošanā.

Eksperimentos ar pelēm, kurām iepotēts audzējs, izdevās konstatēt, ka vairākkārtēja sulas ievadīšana zem ādas imunizē organismu, aktivizē nespeci-fiskos faktorus organisma aizsardzībā pret audzējiem, kādēļ lielam skaitam dzīvnieku audzēji nekrotizējās un uzsūcās. Ārstēšanas paņēmienu, kur preparātu ievada audzējā, vai apkārt tam, sauc par vietējo vēža terāpiju. To izmanto, lai palielinātu efektivitāti galvenajām ārstnieciskajām metodēm: radiācijas un ķīmioterāpijas, kā ari ķirurģiskajām operācijām. Droši vien ari zemestauku preparāti atradīs savu vietu audzēju vietējā terāpijā.

Interesanti rezultāti iegūti eksperimentos ar BLRB līnijas pelēm. 9 -11 mēnešu vecām šis līnijas peļu mātitēm sākas spontāna piena dziedzera adenokarcinomas augšana, kā rezultātā dzīvnieki nobeidzās 30 - 45 dienu laikā. Zemestauku sula, kuru dzīvniekiem deva dzert katru dienu, sākot ar kritisko periodu, palīdzēja gandrīz 100 % dzīvniekiem izdzīvot līdz 18 - 24 mēnešiem, kas ir gandrīz pilns dzīves cikls, un audzēji neparādījās. Tas liecina, ka zemestauku sulai piemīt organisma aizsargvielu un anticarcinomas imunitātes aktivizējoša iedarbība. Eksperimentālie pētījumi apstiprināja, ka zemestauku sulai piemīt tonizējoša un adaptogēna aktivitāte.

Krievijā Kirovo-Cepeckā regulāri notiek to cilvēku tikšanās, kas izārstējušies no vēža, lietojot zemestaukus. Šo saietu organizē Jekaterina Aņikina. Piecpadsmit gadu vecumā viņai uzstādīja diagnozi - sarkoma. Tradicionālās ārstēšanas metodes nelīdzēja. Zemestauku ziede, izgatavota Rīgā, palīdzēja meitenei izveseļoties.

Interesi izraisa Baltkrievijas avizē "Narodnaja gazeta" (Minska, 1992.g.15.oktobrī) publicētais Jeļenas Moločko raksts "dziedināšana", kurā aprakstīts kā māte ar zemestauku palīdzību izārstējusi savam dēlam trešās stadijas kuņģa vēzi. Pēc divu gadu ārstēšanas ārstu komisija atzinusi slimnieku par veselu. Rakstā arī minēts, ka Baltkrievijā sēni jau sen lieto kuņģa čūlas, astmas un locītavu ārstēšanai.

Jautājums par sēņu pielietošanu medicinā ir ļoti plašs. Šo medicīnas nozari franču zinātnieki ir nosaukuši par fungoterāpiju. Svarīgi vēl atzīmēt, ka ārstniecībā lietderīgāk ir izmantot vietējās sēņu sugas, nevis sēnes no ekzo-tiskajām zemēm, jo pastāv patiesība, ka uz organismu vislabāk iedarbojas vielas no tās vides augu un dzīvnieku sugām, kurā organisms audzis un attīstījies.Pētījumu rezultātā konstatēts, ka sēnē sastopama glukoze, fruktoze, tre-haloze, mannlts, glikogēns, etiķskābe sāls veidā. No slāpēja un sēru saturošām vielām sēne satur meti-lamīnu, dimetilamīnu, trimetilaminu, d - amilamīnu, etīlamīnu, B - feniletīlamīnu, guanīnu, adeninu, urokanīnskābi, imīdazoliletiķskābi, histaminu, hercininu, ergotioneinu, holinu, kolaminu, tiramīnu, putrescinu, aminoskābes, alaninu, prolinu, tirozinu, treoninu, valinu, leucīnu, argininu, lizīnu, hastidīnu.

Lielākos daudzumos izolēts ergosterins (sekundārais alkohols ar 28 oglekļa ātomiem), kas ir fizioloģiski svarīgs kā D2 vitamīna provitamīns (ergokalciferols - vitamīns D).

Jaunajās sēnēs - olu stadijā atrasts specifisks hemagglutinīns, kas vairāk lokalizējies zaļajā slānī un endoperidijā.

Sēņu gļotas satur polisaharīdus. No neitrāliem cukuriem hidrolizātā ir galaktoze, mannoze, ksiloze, fukoze.

Molekulsvari gļotu frakcijām atrodas starp 2100 un 6600.

No smaku radošām vielām sēnē atrasts metīlmarkaptāns, sērūdeņradis, fenīlacetaldehīds, fenilkrotonaldehīds, acetaldehīds, formaldehīds, dihidrohalkons, propionskābe, etiķskābe, fenīletiķskā-be. Pārsvarā šīs smakas ātri izgaist. Noturīgāko smaku dod fenīla-cetaldehīds, fenilkrotonaldehīds, dihidrohalkons.


4.1. Zemestauku sulas adaptogēnās darbības pētījumu rezultāti.

Zemestauku sulas adaptogēnās darbības pētījumus veica Latvijas Medicīnas akadēmijas pētnieciskās grupas "Stimuls" zinātnieki.
Eksperimentos izmantoja abu dzimumu bezsugas baltās peles. Zemestauku sulu ievadīja kuņģī vienu reizi un vairākkārtīgi (7 dienas, vienu reizi dienā). Sulas devas - 0,5 ml/kg, 1,0 ml/kg un 10 ml/kg. Eleuterokoka deva - 5 ml/kg. Eksperimentālos dzīvniekus saņēma no valsts firmas "Grīndeks" vivārija. Kontroles dzīvniekiem ievadīja ekvivalentu daudzumu dzeramo ūdeni. Pētot zemestauku sulas adaptogēno aktivitāti, tika noteikta antistresorā un akto- protektorā iedarbība.

Zemestauku sulas adaptogēnās īpašības novērtēja pēc sekojošām metodēm.

1. Zemestauku sulas antistresorās iedarbības noteikšana. Kā stresa eksperimentālo modeli izmantoja imobilizācijas un sāpju iedarbību. Zemestauku sulu ievadīja vienu reizi stundu pirms eksperimenta un 7 dienas pirms eksperimenta.
Zemestrauku antistresoro aktivitāti noteica pēc attiecīgo virsnieru dziedzeru un aizkrūts dziedzeru masas, kā arī pēc aisinsizplūdumu skaita kuņģī. Eksperimentā izmantoti balto bezsugas peļu tēviņi ar svaru 18 - 20 g.
Zemestauku sulas antistresoro iedarbību pētījumu rezultāti ievietoti 1. tabulā.

1. tabula


Dzīvnieku grupa

Attiecīgā masa, mg/100 g

Assinsizplūdumu skaits kuņģī

Virsnieru dziedzeris

Aizkrūts dziedzeris

Kontrole (norma)

17,8 ± 0,5

136,4 ± 9,5

0

Kontrole (stress)

24,5 ± 0,4

91,4 ± 12,8

7,5 ± 1,2

Stress + zemestauku sula (0,5 ml/kg)

20,5 ± 0,8

112,5 ± 10,2

2,8 ± 1,9

Stress + zemestauku sula (1 ml/kg)

18,2 ± 0,3

130,5 ± 8,9

1,2 ± 0,4

Stress + zemestauku sula (10 ml/kg)

18,5 ± 0,5

132,4 ± 11,6

1,5 ± 0,6

Stress + eleuterokoka (5 ml/kg)

19,6 ± 0,9

135,8 ± 12,0

1,0 ± 0,8


No tā iespējams secināt, ka preventīvā zemestauku sulas ievadīšana veicina virsnieru dziedzeru hipertrofijas samazināšanos un samazina aizkrūts dziedzeru involūciju pie stresoru imobilizācijas, kā ari aizsargā dzīvnieku kuņģa gļotādu.

2. Zemestauku aktoprotektorās aktivitātes noteikšana.
Zemestauku sulas aktoprotektorās aktivitātes pētījumos izmantoti modeļi, kas izmaina organisma reaktīvo fonu pie pārpūles un hipodinamikas.
Lai sasniegtu hronisko nogurumu, dzīvniekiem lika peldēt 7 dienas (katru dienu) bez sloga līdz nogurumam. Par kritēriju bija dzīvnieka atrašanās zem ūdens 10 sekundes. Zemestauku sulu dzīvniekiem ievadīja 1 stundu pirms peldēšanas. Astotajā eksperimenta dienā noteica dzīvnieku vispārējo fizisko izturību, peldot ar 7 % slogu.
Hipodināmikas stāvokli izraisīja, pakarot peles aiz ādas krokas 3 dien­as katru dienu 18 stundas. Vienu stundu pirms dzīvnieku pakāršanas tiem ievadī­ja zemestauku sulu. Dzīvnieku fizisko stāvokli novērtēja pēc skrējiena ilguma pa skrejceļu (5 min., 28 m/min.) ceturtajā eksperimenta dienā. Eksperimentā izmantoja balto bezsugas peļu tēviņus ar svaru 18 - 20 g.
Zemestauku sulas aktoprotektorās iedarbības novērtēšanas pētījumu rezultāti ievietoti 2. un 3. tabulā.

2. tabula
Zemestauku sulas ietekme uz hronisku nogurumu, dzīvniekiem ilgstoši peldot


Dzīvnieku grupa

Peldēšanas ilgums minūtēs

Kontrole (norma)

7,2 ± 1,5

Kontrole (nogurums)

3,8 ± 1,2

Nogurums + sula (0,5 ml/kg)

4,9 ± 1,1

Nogurums + sula (1,0 ml/kg)

6,2 ± 0,8

Nogurums + sula (10,0 ml/kg)

6,0 ± 0,9

Nogurums + eleuterokoka

5,1 ± 1,3


Iegūtie rezultāti parāda, ka zemestauku sulas preventā ievadīšana pie hroniskā noguruma un hipodinamijas palielina eksperimentālo dzīvnieku fizisko izturību un darba spējas intakto līmeni (kontrole - norma).
Secinājumi: Zemestauku sula, ievadīta baltām pelēm no 0,5 ml/kg - 10,0 ml/kg devas diapazonā, uzrāda antistresoro iedarbību. Aizsargefekts parādās samazinoties aizkrūts dziedzera hipertrofijai un involūcijai pēc imobilizācijas stresa iedarbības, kā arī asinsizplūdumu skaita samazināšanos kuņģa gļotādā. Visefektīvākā zemestauku sulas deva ir - 1 ml/kg. Zemestauku sulas antistre­soro efektu var salīdzināt ar eleuterokoka devu 5 ml/kg.
Zemestauku sulas deva no 0,5 ml/kg - 10,0 ml/kg, ievadīta baltām pelēm, uzrāda aktoprotektoru iedarbību. Aizsargefekts parādās dzīvnieku izturības un darba spēju saglabāšanā, iedarbojoties hroniskam nogurumam un
hipodināmijai. Visefektīvākā sulas deva - 1 ml/kg. Zemestauku aktoprotektoro efektu var salīdzināt ar 5 ml/kg eleuterokoka devas iedarbību.

3. tabula
Zemestauku sulas ietekme uz pe|u skrējiena izturību pie hroniskas hipodinamijas


Dzīvnieku grupa

Peldēšanas ilgums minūtēs

Kontrole (norma)

6,2 ± 0,7

Kontrole (hipodinamīja)

1,9 ± 0,8

Hipodinamīja + sula (0,5 ml/kg)

4,9 ± 1,1

Hipodinamīja + sula (1,0 ml/kg)

5,8 ± 0,6

Hipodinamīja + sula (10,0 ml/kg)

5,7 ± 0,9

Hipodinamīja + eleuterokoka

5,8 ± 1,2


Pēc iegūtiem rezultātiem var secināt, ka zemestauku sulai piemīt vairākas adaptogēnas iedarbības: paaugstina baltām pelēm izturību pret imobi- lizācijas iedarbību - sāpju stresu, intensīvu fizisku slodzi, nogurumu un hipo- dināmiju. Iespējams, ka tas ir saistīts ar zemestauku nespecifisko rezistenci, bet bioloģisko sulas efektu var novērtēt kā organisma rezistences paaugstinātāju.

4.2. Pētījumi par zemestauku sulas iedarbību pret audzējiem.

Darbu veica Latvijas Medicīnas akadēmijas Zinātniski pētnieciskā sekto­ra medicīnsko pētījumu grupa "Stimuls" kopā ar Krievijas Federācijas Veselības aizsardzības ministrijas prof. N.Petrova vārdā nosaukto Onkoloģijas zinātniski pēt­nieciskā institūta Ķīmisko kancerogēno aģentu laboratoriju.
Darbā izmantoja zemestauku sulu ar 20% etilspirta saturu no VSIA "FARMSINTEZE"
Iegūtie rezultāti sekojoši:

 1. Dzerot 100 % zemestauku sulu, NMRI līnijas pelēm ar Erliha asci to karcinomu, iepotētu vēderā, dzīvnieku dzīves ilgums pagarinās divas reizes. 25 un 50% zemestauku sula ir mazāk iedarbīga. Dzīvnieku dzīves ilgumu paga­rina attiecīgi par 20 un 60%.
 2. Zemestauku sula, ievadot to zem ādas NMRI līnijas pelēm ar solido sarkomu 180, ietekmē audzēju augšanu. Zemestauku sulas zemādas injekcijas apkārt audzējam un pašā audzējā katru dienu ar devu 0,5 ml samazināja audzēja svaru par 36% pēc 15 dienām, salīdzinājumā ar audzēju svaru kon­troles grupā. Atšķaidot sulu 3 un 9 reizes, iedarbība samazinājās attiecīgi par 21 un 9%.
 3. Zemestauku sula, ievadot to zem ādas NMRI līnijas pelēm ar solido sarkomu 180 apkārt audzējam un pašā audzējā pēc imunizācijas ar zemes- taukiem, iedarbojas uz audzēju augšanu. Piektajā dienā pēc imunizācijas audzēju svars samazinājās par 54%, salīdzinot ar audzēju svaru kontrolē pēc 15 dienām. Sulas atšķaidījums iedarbību samazināja. Deviņkārtīgam atšķaidījumam iedarbības vairs nebija.
 4. Zemestauku sulai, ievadot NMRI līnijas pelēm ar zemādas solidus sarkomu 180 perorāli, piemīt pretaudzēja iedarbība, novērtējot audzēju svaru pēc sulas iedarbības.
 5. Zemestauku sula, ievadot to perorāli NMRI līnijas pelēm ar sarko­mas 180 ascito formu, vāji iedarbojas uz 5-ftoruracila pretaudzēju aktivitāti, nenozīmīgi pagarina dzīvi.
 6. Zemestauku sula, ievadot perorāli BLRB līnijas pelēm profilaktiski, sākot ar 10 dzīves mēnesi, iedarbojas ingibējoši uz virgino dzīvnieku piena dziedzeru spontānās adenokarcinomas attīstību. Ievadot zemestaukus katru dienu 0,2 ml (10 ml/kg), nevienam dzīvniekam grupā audzēju nekonstatēja un visi dzīvnieki 100 % izdzīvoja līdz savai dabīgai nāvei. Dzīves ilgums pieauga 1,5 reizes.

Pielietojot profilaktiski zemestauku sulas devu 1,0 ml/kg un 0,5 ml/kg, iedarbība bija mazāka. Dzīvnieki bez audzējiem grupā bija attiecīgi 78 un 34%. Dzīves ilgums dzīvniekiem ar audzējiem, kas saņēma zemestauku sulu, palielinājās attiecīgi 18 un 10%.

 1. Zemestauku sula, ievadot profilaktiski perorāli BLRB līnijas pelēm, sākot ar 7. dzīves mēnesi, ingibējoši ietekmē to dzīvnieku piena dziedzeru spontānās adenokarcinomas attīstību, kas ilgstoši baroja pēcnācējus. Ievadot katru dienu zemestauku sulu 0,2 ml (10 ml/kg), audzēji parādājās tikai 10% dzīvnieku (kontrolē 100% dzīvnieku). Vidējais dzīves ilgums grupā tiem dzīvniekiem, kas saņēma zemestaukus, divas reizess pārsniedza kontroles dzīvnieku vidējo dzīves līmeni. Pielietojot zemestauku sulu 1 ml/kg, audzēji neizveidojās 85 % dzīvnieku, palielinoties grupā dzīvnieku dzīves līmenim 1,8 reizes, salīdzinājumā ar kontroli. Pielietojot zemestauku sulu 0,5 ml/kg, audzēji neizveidojās 50 % dzīvnieku, pagarinot dzīvnieku dzīvi grupā 1,6 reizes.

Veiktie eksperimenti pierāda, ka zemestauku sulai piemīt antikancerogē- na iedarbība uz sarkomas 180 solidus formu. Sulu ievadīja zem ādas apkārt audzējam un pašā audzējā. Dzīvnieki bija iepriekš imunizēti (sensibilizēti) ar zemestauku sulu.
Eksperiments ar BLRB līnijas pelēm (mātītēm) ar piena dziedzeru spontānu adenokarcinomu parādīja, ka zemestauku sulai piemīt profilaktiska pretaudzēja iedarbība. Sulu ievadīja perorāli 10 ml/kg. Zemestauku sulas ievadīšana vir- giniem dzīvniekiem, sākot ar 10 dzīves mēnesi, veicināja 100% pelu izdzīvošanu līdz dabīgai nāvei un novērsa audzēju parādīšanos 100% dzīvnieku. Pielietojot
preparātu mazākās devās, profilaktiskais efektss mazāk izteikts. Ievadot zemes- tauku sulu, sākot ar 7. dzives mēnesi dzīvniekiem, kuri ilgi barojuši pēc­nācējus, audzēji neizveidojās 90% dzīvniekiem (deva 10 ml/kg) un 85% dzīvniekiem (deva 1 ml/kg).
Zemestauku sulai piemīt pretaudzēja iedarbība pie vietējās terāpijas uz sarkomu 180 pēc iepriekšējas imunizācijas ar zemestauku sulu. Šī iedarbība, kā arī piena dziedzera adenokarcinomas sekmīga profilakse, ļauj secināt, ka zemestauku sula stimulē nespecifisko imunitāti un palielina organisma nespeci- fisko rezistenci.

Zemestauku sulas iedarbības pētījumi uz trombocītu funkciju un
asinsvadu sieniņu izmaiņām žurkām ar sarkomu - 180

Darbs izpildīts Latvijas Medicīnas akadēmijā zinātniski pētnieciskā grupā "Stimuls", piedaloties PSRS MZA Medicīniskās radioloģijas zinātniski pētnieciskā institūta (Obninsk) darbiniekiem.

4. tabula
Zemestauku sulas iedarbība uz virgino BLRB līnijas peļu pienadziedzeru spontāno adenokarcinomu attīstību


Eksperimentu sērija

Grupa

Pelu skaits

Peju vecums momentā, kad parādījās pirmais audzējs, diennaktis

Peļu skaits ar audzējiem (%)

Audzēju skaits

Dzīves ilgums,
diennaktis

kopa

uz 1 īpatni

6/3

6.1

20

405,0 ± 14,0

18 (90)

56

2,8

456,0 ± 12,0

6/3

6.2

20

421,0 ± 18,0

17 (85)

49

2,45

492,0 ± 15,0

6/3

6.3

20

 

0 (0)

 

 

705,0 ± 22,0

6/3

6.4

20

546,0 ± 15,0

4 (20)

6

0,3

540,0 ± 18,0

6/3

6.5

20

446,0 ± 19,0

12 (60)

15

1,3

502,0 ± 10,0


5. tabula
Zemestauku sulas iedarbība uz BLRB līnijas peļu


Sērija / eksperiments

Grupa

Pelu skaits

Peļu vecums momentā,
kad parādījās pirmais audzējs, diennaktis

Pelu skaits ar
audzējiem
(%)

Audzēju skaits

Dzīves
ilgums, diennaktis

kopā

uz 1 īpatni

7 / 3

7.1

20

243 ± 25,0

20 (100)

64

3,2

312 ± 15,0

7 / 3

7.2

20

259 ± 18,0

20 (100)

51

2,55

307 ± 18,0

7 / 3

7.3

20

372 ± 12,0

2 (10)

3

0,15

631 ± 15,0

7 / 3

7.4

20

322 ± 25,0

3 (15)

3

0,15

589 ± 20,0

7 / 3

7.5

20

305 ± 19,0

10 (50)

19

0,95

518 ± 16,0


Ļaundabīgiem audzējiem ir nosliece veicināt asinssarecēšanu un trombu veidošanos. Noskaidrots, ka onkoloģiskiem slimniekiem asinsvadu sieniņu antitrombogēnā aktivitāte ir pazemināta. Pierādīts, ka audzēji, kas veido metastāzes, spējīgi izraisīt trombocītu agregāciju. Ļaundabīgo audzēju šūnas, izraisot prokoagulējošu un adhezējošu aktivitāti, uz savas virsmas adhezē trombocītus un, izraisot to agregāciju, pārklājas ar fibrīnu, kā rezultātā veidojas onkogēni trombogēna embola. Funkcionālo īpašību izmaiņas asinsvadu sieniņās veicina to caurlaidību un lokalizē metastāzes. Trombocīti palielina audzēju šūnu dzīvotspēju, adhezējoties uz to virsmas.
Pētījumu mērķis bija noskaidrot zemestauku sulas iedarbību uz trom­bocītu patoloģisko adhezāciju audzēju procesā un asinsvadu sieniņu antiagregāciju un antikoagulējošo aktivitāti.
Pētījumi veikti ar baltām bezsugas žurkām (tēviņiem). Dzīvnieki saņemti no Onkoloģiskā zinātniskā centra. Ķermeņa svars 180 - 220g. Sarkomu 180 pārstādīja muskulī, ievietojot augšstilbā 1 m^ audzēja audu gabaliņus. Zemestauku sulu ievadīja perorāli caur zondi katru dienu, sākot no trēšās dien­as pēc audzēja iepotāšanas. Deva - 0,5 ml/kg.
Noteica:

 1. trombocītu agregāciju,
 2. spontāno intravaskulāro trombocītu agregāciju,
 3. asinsvadu sieniņu antiagregātisko aktivitāti,
 4. asinsvadu sieniņu antikoagulējošo aktivitāti.

Noskaidrots, ka sarkomas 80 pārstrādīšana dzīvniekos veicināja trom­bocītu agregāciju līdz 53%, trombocītu funkcionālā aktivitāte pieauga 2,3 reizes, asinsvadu sieniņu antiagregācijas aktivitāte pazeminājās par 25%, bet antikoagulācijas aktivitāte par 29%. Zemestauku sulas perorālā ievadīšana no 3- līdz 15. eksperimenta dienai novērsa trombocītu strauju agregāciju. Rādītājs palielinājās 15. dienā par 9%- Zemestauku sula novērsa spontāno asinsvadu trombocītu agregāciju 2 reizes. Zemestauku sula aizkavēja asinsvadu sieniņu antiagregātiskās un mazākā mērā antikoagulātiskās aktivitātes pazemināšanos. Izmaiņas, salīdz­inājumā ar kontroles grupas dzīvniekiem bija attiecīgi 5 un 20%.
No tā varam secināt, ka zemestauku sula, ievadīta perorāli ar devu 0,5 ml/kg, ietekmē trombocītu funkciju un asinsvadu sieniņu izmaiņas žurkām audzē­ja (sarkoma 180) nēsātājām, strauju trombocītu agregācijas paaugstināšanos un asinvadu sieniņu antiagregātiskās aktivitātes pazemināšanos audzēja augšanas procesā.
Zemestauku sulai piemīt profilaktiska darbība, samazinot audzēja šūnu disemināciju organismā.


Eksperimenta noteikumi

ADF
inducētā trombocītu agregācija %

Intravaskulāro trombocītu agregācijas indeks

Asinsvadu sieniņu

antiagregātiskā aktivitāte %

antikoagulātiskā aktivitāte %

Kontrole
Sarkoma 180
Sarkoma 180 + zemestauku sula

 1. ± 2,3
 2. ± 2,5

45,1 ± 2,5

1,5 ± 0,1
3,5 ± 0,3
1,8 ± 0,1

93,2 ± 0,4 69,2 ± 0,2
89,1 ± 0,2

16,1 ± 1,5 11,5 ± 1,2
12,9 ± 1,4


Zemestauku iedarbības pētījumi eksperimentālos apstāk)os uz
ftorafūra izraisītām homeostāzes morfofunkcionālām izmaiņām.
Ķīmioterāpijas preparātu pielietošana ir saistīta ar sarežģījumiem, kuri izraisa normālu aktīvi proliferējošu organisma audu bojāšanos. Toksiskās iedar­bības dēj samazinās ari citostatisko preparātu izmantošanas iespējas ķīmioterāpijā.
Zemestauku sula pētīta eksperimentāli nolūkā novērtēt tās selektīvo ietek­mi uz audzēju augšanu (darbību) un hemostāzes izmaiņu korekciju, sakarā ar preparāta toksisko darbību.

Eksperimentā izmantoja baltās bezsugas intektās žurkas (tēviņus). Dzīvniekiem ievadīja ftorofūru vienu reizi, deva 1/2 LD 50 (640 mg/kg). Zemestauku sulu dzīvniekiem ievadīja kuņģī tūlīt pēc ftorafūra devas 2 ml/kg. Eksperimenta laikā ftorafūra toksiskās darbības pakāpi noteica pēc eksperimen­tālo dzīvnieku vispārējā stāvikļa, organisma asinssistēmas imunologiskās reaktiv­itātes, sirds asinsvadu sistēmas, metaboliskiem procesiem aknu audos, kuņģa zarnu trakta un nieru funkcijas.

Noskaidrots, ka vienreizēja ftorafūra ievadīšana minētās devās izraisa dzīvnieku vispārējā stāvokļa izmaiņas. Dzīvnieki kļūst ļengani, mazkustīgi, zaudē svaru. 30% dzīvniekiem novēroja nervu darbības traucējumus: nogāja apspalvo­jums, pūžņoja acis, dispepsiskais uzbudinājums (caureja un ēstgribas zudums). Atzīmēti ievērojami nervu sistēmas traucējumi - it sevišķi nemiers, krampji, ataksija 30% dzīvnieku. Zemestauku sulas ievadīšana ievērojami samazināja to dzīvnieku skaitu, kuriem piemita aprakstītie organisma traucējumu simptomi. Parādīts, ka vienreizēja ftorafūra ievadīšana izraisa ievērojamas izmaiņas perifērā asinsrites sistēmā un kaulu smadzeņu asinsradīšanā. Pēc divām dienām novēro­jama progresējoša leikopēnija un trombocitopēnija, bet vēlāk izteikta eritrocītu un hemoglobīna skaita samazināšanās.

Zemestauku sula, ievadīta tūlīt pēc ftorafūra, ievērojami atvieglo hemotoksisko efektu. Sula nenovērsa visā pilnībā kaulu smadzeņu asinsrades traucēju­mus, lai gan zemestauku sula ievērojami saīsināja granulocitopoēzes procesa atjaunošanos līdz 2-3 dienām (kontrolē 6 -7 dienas), eritropoēzi līdz 3-4 dienām

(9-11 dienas kontrolē), trombocitopoēzi līdz 2-3 dienām (kontrolē 7 - 8 dienas).

Eksperiments pierādīja, ka zemestauku sulas lietošana novērš destruktīvo procesu attīstību liesā un aizkrūts dziedzeri, ko izrais ftorafūrs.

Zemestauku sulas preparāta toksicitātes pārbaudes rezultāti parādīja, ka, ievadot preparātu hroniski žurkām un jūrascūciņām, zemestauku sula ir nekaitīgs ārstniecisks līdzeklis, neietekmē perifēro asiņu sastāvu, neizmaina iekšējo orgānu morfoloģisko struktūru un sirds, aknu un nieru funkciju neatkarīgi no devas lieluma un dzīvnieku dzimuma.


Prof. Rozenbaha stāsta:
Pēc 2. pasaules kara ap 1947. - 1948 gadu (ap 50. gadiem) sēni "zemestauki" lietoja prof. P.Stradiņš klīnikā pret taisnās zarnas vēzi, kā ari pie ādas vēžiem. Šajā darbā piedalījās prof. Rozenbaha un prof.Tutkēviča. Viņas bija ari sēnes ievācējas. Sēnes lasīja Lilastē augusta beigās. Cilvēki, uzzinājuši par sēnes pielietošanu, paši nesa tās uz klīniku. Sēnes lietoja olas stadijā un izman­toja gļotaino slāni. To ievietoja Petri trauciņos un zarnā ielika kā tamponu, vai vienkārši iesmērēja ar špāteli. Rezultātā čūlas notīrījās, un gļotāda palika tīrākā. Ārstēja ap 10 slimnieku. Ārstēšanu pārtrauca laika trūkuma dēļ, kā arī nebija preparāta.
Prof. Tutkēviča mēģināja ari uz dzīvniekiem, bet rezultāti nav saglabājušies.


Prof. Muceniece stāsta:
Pielietojot zemestaukus lokāli ziedes veidā (ierīvējot), imūndati liecina
par makrofogālās sistēmas aktivāciju, t.i. palielinās makrocītu daudzums perifērās asinīs. Palielinās naturālo killeru daudzums perifērās asinīs. Tiek mobilzēta dabīgās aizsardzības sistēma. Normalizējas T un B sistēmas šūnas perifērās asinīs. Palielinās imūnglobulīnu G un M daudzums perifērās asinīs.


Atsauksme par zemestauku ziedes lietošanu diabetoloģijā.
Rīgas pilsētas 7. kliniskās slimnīcas Endokrinoloģijas nodaļā zemestauku ziede aprobēta lokālo trofikas traucējumu ārstēšanai cukura diabēta slimniekiem. Materiāls un rezultāti apkopoti tabulā.


Trofiskā traucējuma veids

Slimnieku

No tiem

Videjeis ārst. ilgums

Rezultāti

skaits

Insulin. diabētiķi

Neinsulin. diabētiķi

Pozit.

Bez
izmainām

Lipoidā nekrobioze ar eksulcerāciju (bez strutošanas)

6

6

 

2 1/2 mēn.

5

1

Plantāra neirotrofiska čūla (bez strutošanas)

8

7

1

3 mēn.

5

3

Aterosklerotiska apakšstilba čūla

4

1

3

2 1/2 mēn.

1 (+-)

3

Papēža hiperkeratoze

3

1

2

2 1/2 mēn.

1

 


Analizējot nelielo materiālu, var secināt, ka zemestauku ziedes lokāla lietošana kopā ar labu diabēta kompensāciju, izmantojot intensificētas insulīnterapijas shēmas, dod pozitīvu rezultātu lipoīdo eksulcerēto nekrožu un plantāru neirotrofisku čūlu ārstēšanā.
Nodaļas vadītājs A.Galviņš


Sēne, kas ārstē.
Žurnālā "Medicinskij vestnik" izlasīju rakstu par brīnumaino sēni "ZEMESTAUKI": kur un kā aug, kādas ārstnieciskās īpašības piemīt, pie kādām slimībām izman­to. Man un maniem radiniekiem tas bija liels atklājums. Es tūlīt nolēmu izlasīto pielie­tot ārstēšanā. Panākumi bija pārsteidzoši, Tā tiešām ir sēne-brinums. "ZEMESTAUKIEM" piemīt tādas ārstnieciskas īpašības, kas ārstēšanā pārspēj visdārgākās zāles.

Svarīgākais, ka sēni izmanto ļaundabīgo audzēju ārstēšanā (iespējams, ne visu, bet tas ir saprotams: ielaista slimība ārstēšanai padodas ļoti grūti), bet daudziem palīdz izvairīties no operācijas un nāves. Par to mani pārliecināja mana un manu radinieku pieredze.

Ar sēni "ZEMESTAUKI”' ārstē nieres, gastrītu, kolītu, kuņģa čūlu, dažādas sāpes vēderā, bet sevišķi tā ir populāra audzēju ārstēšanā.
Ārīgi lieto: ādas vēža, apdegumu, apsaldējumu, ekzēmu, psoriāzes, hemoroīdu, dzemdes kakla ārstēšanā. Pie mastopātijas, vēnu paplašināšanos, podagras - sulu dzer pa ēdamkarotei no rīta un vakarā, liek kompreses, vanno, apmazgā, skalo, ieziež slimās vietas. Ja ir gripa, iesnas, apgrūtināta elpošana pa degunu, tad sasmērē to, kā ari pieres blakusdobumus virs uzacīm. Dizentērijai, caurejai, saindēšanās gadījumos labi un ātri palīdz ārstnieciskā "sviestmaize": uz maizes šķēles uzsmērē zaļās gļotas no sēnes cepurītes un apēd.

Pie mastopātijas sēnes sula jāsamaisa ar baltiem māliem, izveidojot biezu mīklu, un pa nakti kā aplikāciju uzliek uz krūtīm. Radikulīta, reimatisma un podagras gadījumā sāpošās vietas ierīvē ar sulu, vai no sēnes pagatavotu putriņu. Visu to rakstu tādēļ, ka daudzi nezina, kā un ko var ārstēt ar "ZEMESTAUKIEM", bet ja savlaicīgi uzsāks ārstēšanos, tad sēne noteikti palīdzēs. Esmu pārliecināta, ka labākas zāles mums, Baltkrievijas iedzīvotājiem, mūsu grūtajos laikos nav atrodamas.
T. Semjonova Mogiļevā

Izdziedināšana.
"Bet mēs domājām, ka jūs jau sen esat miris ..." tiekoties viņam teica ārsti. Tā lūk, cilvēku paglabāja, bet viņš dzīvo. Vladimirs Korbuts sveiks un vesels. Tāpat kā līdz slimībai, strādā par ekskavatora vadītāju.

Pirmo reizi mūžā es turēju rokās cilvēka nāves spriedumu. Tas bija uzrakstits ar lodīšpildspalvu, steidzīgi un pat pavirši, plašā profesionālā rokrakstā, kuram šāda papīra uzrakstīšana, cik redzams, ir katras dienas nodarbība. Spriedums tika izdarīts 1990.gada 29. maijā un sastāvēja no nedaudzām rindiņām: "Kuņģa vēzis ar metastāzēm aknās". Tas tika paziņots 36 gadus vecajam Zaslavļas iedzīvotājam Vladimiram Korbutam, sākumā Republikāniskajā zināt­niski pētniciskajā onkoloģiskajā institūtā, bet pēc mēneša apstiprināts starprajonu DEĀK, kur Vladimiram, kā simtprocentīgam nāvei nolemtajam, bez iebil­dumiem piešķīra I grupas invaliditāti un nosūtīja uz mājām ... nomirt.

Rajona slimnīcā sākumā Korbutam uzstrādīja diagnozi "akūts gastrīts". Pagāja dienas, stāvoklis neuzlabojās. Vēders uzpūtās, spēcīgās atraugas nelāva norīt ne gabaliņu barības - tūlīt sākās vemšana līdz kuņģa sulas atvemšanai. Volodja palika dzeltens, novājēja, kļuva tik nespēcīgs, ka nevarēja ne soli paspert. Kad slimnīcā ieradās māte, kas bija izsaukta no tālās Gomeļas sādžas, viņa ieraudzīja nevis dēlu, bet viņa ķermeni, vienaldzīgi guļam slimnīcas gultā. Vladimirs ar grūtībām reaģēja uz apkārtējo pasauli. Ārstiem un radiniekiem arvien biežāk nācās teikt vārdu "vēzis" - kas bezcerīgi un cietsirdīgi pārvilka krustu jebkurai cerībai un liktenim.
Korbutu aizveda uz Borovļāni . Tur diagnoze apstiprinājās. Patiesība, ne ar morfoloģisko metodi, kad analīzei tiek ņemts audu gabaliņš no bojātā organa, bet izmeklējot endoskopiski, t.i. ar japāņu zondes palīdzību. Slimnieka stāvoklis bija ļoti smags, un ārsti nesāka pielietot sarežģītākas analīzes, kuras viņš vienkārši neizturētu.

Bez tam tipisku ļaundabīgu aknu bojājumu apstiprināja ari asins analīze. Vārdu sakot, viss sakrita ...

"Audzējs trešā stadijā. Speciālā ārstēšana nav pielietojama procesa izplatības dēļ. Tiek nozīmēta simptomātiskā ārstēšana (vitamīni, glukoze u.t.). Pie lielām sāpēm - narkotiskās vielas." Lūk ar tādu slēdzienu radinieki izņēma Vladimiru Korbutu no onkoloģiskās nodaļas.

Dzīvība tiktikko turējās cilvēkā. Viņš vairs nevarēja patstāvīgi pārvi­etoties, negribēja runāt, ar grūtībām atvēra acis. Atmiruši āda lēveriem atslāņojās. Par iespējamu izveseļošanos - brīnumu! - neviens nesapņoja. Neviens, izņe­mot pašu Volodju, kuram, patiesībā, neviens par vēzi neteica, jā, - vēl viņa mātei, vienkāršai lauku sievietei Ļubovai Stepanovnai no Ričicka rajona Dobuži ciema (Baltkrievijā). Ar savu mātes gribu viņa nolēma: ja mirt, tad tēva mājā, apglabāt sadžas kapos blakus tēvam. Bet kamēr elpo - ārstēt! Ārstēt visiem zināmiem un pieejamiem līdzekļiem.
Un Ļubova Stepanovna atceras. - Kaimiņi tūlīt iedeva man sēni "zemestauki", bet kā mēs saucam - vienkārši smirdošo sēni, tāpēc, ka pēc smakas to var saost no tālienes. Es ieliku trīslitru burkā sešas svaigas sēnes, nemazgā­tas, tikai tīras noslaucītas un uzlēju ... nu to, kas bija mājā, degvīnu, bet pēc tam arī pašbrūvēto. Vajadzēja nostādināt 10 dienas, bet es sāku Volodjam dot trešajā. Nevarēja gaidīt. Dēls tikko elpoja, tikai asaras pa retam noritēja. Es ar karoti šo sēnes izvilkumu devu 3 reizes dienā. Devu arī izdzert jēlu olu, glāzi piena un apēst karoti medu.

 1. - Kas tad šī sēne ir par tādu brīnumdari - "zemestauki"?
 2. - Pie mums to lieto no seniem laikiem.
- Ārstē kuņģa čūlu, noņem astmas lēkmes, citi to liek pie locītavām.
 1. - Bet kur tā aug?
 2. - Mitrās vietās zem lazdām. Parādās ap siena laiku un sastopama līdz salnām.

Sēnei ir gaišs kātiņš, bet melna cepurīte. Jāievāc "olu" stadijā, kamēr kātiņš ar cepurīti vēl nav izvaidojušies.
Divus gadus māte ārstēja Volodju, divus gadus viņš dzīvoja sādžā, tad atgriezās savā mājā. Aizgāja uz ārstu komisiju, noņēma grupu. Ārsti uzmanīgi izskatīja viņa dokumentus. "Tas neesat jūs! - Korbutam vajadzēja gulēt kapsētā, vai slimnīcā. Jūs neesat Vladimirs Korbuts. Arī draugi teica: "Ko tu, Korbut, te staigā? Runāja taču, ka esi miris ...".
Bet Vladimirs dzīvs un vesels. Strādā, tāpat kā līdz slimibai, par ekskavatora vadītāju. Kas ir noticis - brīnums? Neticama vēža izdziedināšana? Kā gribās tam ticēt, kā gribās cerēt, ka ir tomēr līdzeklis ari pret šo slimību.
Jelena Moločko
Saīsinājums no "Narodnaja gazeta", Minska, 1992.g. 15.oktobrī.


Panaceji dabā nav, bet ir sēne "zemestauki".
Interese par šīs sugas sēņu pārstāvjiem manī radās ne aiz ziņkārības. Es ne tikai no nostāstiem zināju, ka no tām var pagatavot tinktūru, kas dar­bojas ne tikai kā pretsāpju un vispārspēcinošs līdzeklis, bet ārstē pat dažas onkoloģiskas saslimšanas. Meklējot ziņu apstiprinājumu starp speciālistiem biolo­giem, es nonācu pie ārsta S.Kuzņecova. Izrādījās, ka zemestaukus ne bez pama­ta uzskata par meža majestātisku radību, un ka tiem ir radiniece, saukta par "dāmu plīvuri". Tā ir ierakstīta Sarkanajā grāmatā, ārstnieciskās īpašības neat­paliek no augšminētās sēnes, bet Latvijā sastopama ļoti reti. Visas minētās īpašības attiecas uz sēni "zemestauki", sēni - ziedu, kurai piemīt brīnumainas spējas, kas atspoguļojas tās daudzos nosaukumos.

"Burvja oliņa"
Pārgriežot sēni, kas vēl atrodas olas stadijā, tās iekšpusē redzama melna oliņa, it kā oliņa olā. ir kātiņa sporu nesošā cepurīte. Sēnei ātri attīstoties, kātiņš it kā izšaujas uz āru. To var novērot pat bez speciālas ierīces. Tas ir fantastisks skats: no pārplīsušā "olas" apvalka cenšas izrauties kāda būtne, gluži kā maziņš dinozauriņš. Bet tie , kas nosauca "olu" par "burvja" vai "velna", izdarīja to melnās oliņas dēļ, domājot, ka tieši tai pieder kautkādas specifiskas īpašības. Nav zināms, vai viņi toreiz saprata burvestības nozīmi. Nosaukums - iesauka "smirdošā" sastopams galvenokārt starp Polijas, Slovākijas, Baltkrievijas lauku iedzīvotājiem, kas, tāpāt kā angļi un vācieši neprata to novērtēt, nosaucos to par "smirdošo ragu", jo izveidojušās cepurītes gļotas tālu izdala nepatīkamu smaku, tā pievilinot kukaiņus, kas izplata šīs sēnes sporas.

Phallus impudicus, jeb zemestauki
Latīnisko nosaukumu sēne, kas tulkojumā nozīmē "nekaunīgais fails" ieguva pateicoties XVIII g.s. holandiešu ārstam Persdonam. Tanī pašā laikā par sēni ieinteresējās ari romieši, kuri, sakarā ar sēnes pikanto formu, piedēvēja tai īpašas dziednieciskas spējas — palīdzēt mīlestības lietās. Tad arī no tās sāka pagatavot speciālu "mīlestības" dzērienu. Līdz mūsu dienām nav saglabājušās ziņas, kā šo dzērienu pagatavoja un vai tas ir jādzer pašam, vai jādod savai dievinātajai būtnei. Kā vēlāk noskaidrojās no Marburgas ārsta B.Frainda dis­ertācijas, tā nebija nekāda mistika. Sēnē konstatēti steroīdi savienojumi, kas cil­vēka organismā izpilda dzimumhormoniem analogu funkciju, paceļot tonusu un izraisot sajūtu tuvu dzimumtieksmei. Senie romieši zemestauku sēni veltīja auglības dievietei Cererai.
Ne panaceja, bet ...
Zinātniski laboratoriski pētījumi tika izdarīti tikai pēdējos gados, pate­icoties pieredzes bagātiem Latvijas Medicīnas akadēmijas zinātniekiem. Pētījumi apstiprināja to, ka zemestauki ir iedarbīgi pret dažādām onkoloģiskām saslimšanām, paaugstina organisma hormonālo statusu, stimulē imūnsistēmu. Latvijas farmaceiti īsā laikā no zemestaukiem pagatavoja dažādus ārstnieciskus preparātus: sēnes sulu, želeju ar medu, ziedi, ekstraktus, svecītes.
Ārsti folisti medicīniskajā centrā "Eidola" jau sen saviem pacientiem izmanto zemestauku preparātus. Nekādi negatīvi processi organismā nav novēroti.
Marina Niževjasova "SM - segodnja"
Vēstule no Amerikas

Mani atgriezies jaunības spēks
Gribu pastāstīt par zemestauku iedarbības efektu. Es nedomāju, ka esmu vienīgais, kurš dzer zemestauku sulu un lieto sēnes želeju ar medu, lai stiprinā­tu organisma izturību. Es katru dienu izdzeru pa 70 - 75 ml sulas un apēdu ēdamkaroti sēnes želeju ar medu. Vēl - 3 glāzes diabētiskās tējas ar pieneņu piedevu. Un tas ir viss. Nekādu diētu. Fiziskā izturība gada laikā ir pieaugusi neticami. Es ne tikai pārspēju savus vienaudžus sešdesmitgadniekus, bet arī
lielāko daļu divdesmitgadīgu brašuļu. Gada laikā esmu izdzēris 25 litrus sulas. Domāju, ka tādu efektu neviens nav gaidījis.
Sāku regulāri trenēties. Saprotams, treniņi vairo izturību, bet lai pamēģina 64 gadus vecs diabētiķis tā uztrenēties, lai pārspētu svarcelšanā trīs­reiz jaunāku vīrieti, kas strādā par krāvēju. Un jāņem vērā, ka 1990. - 1991- gadā es tikko spēju cilāt kājas. Tagad pa kāpnēm uzskrienu kā jauns puisis. Cukura līmenim asinīs vairs uzmanību nepievēršu. Mana āda ir tīra un vesela. To apstiprina Rīgas 7. klīniskās slimnīcas Endokrinoloģijas nodaļas daktera Galviņa izmeklēšanas rezultāti, ar kuru konsultējos, pirms sāku lietot sēnes preparātus. Es domāju, ja, skrienot garās distences, pasaules čempions apsteidz savu sāncensi par dažām sekundēm, tad, lietojot zemestauku produktus - sēnes sulu un želeju ar medu - viņš varētu šo starpību krietni palielināt.
Tas ir kaut kas traks! Ir pieaugusi ne tikai fiziskā izturība, bet arī dar­baspējas. Es varu strādāt 17 stundas diennaktī un nejūtu nekādu nogurumu. Diemžēl Amerikā nav daudz zemestauku produktu, un es priecājos, ka varu pastāstīt, kā jūsu izstrādātie preparāti iedarbojās uz mani.
Manā vecumā gandrīz katram ir kādas problēmas ar veselību. Tās bija arī man, pirms sāku lietot zemestauku sulu un želeju ar medu. Tagad - ne vairs rītos gurdenuma, ne aizcietējumu - viss ir kārtībā. Man šķiet, ka šāda sēnes diēta ir piemērota ļoti dažādiem cilvēkiem - gan sportistiem, lai sasniegtu jaunus rekordus, gan vēža slimniekiem, lai uzveiktu slimību.
Šī sēne patiešām ir pati vērtīgākā un veselīgākā, kādu vien nācies sastapt sēņu valstībā. Tas nudien ir ļoti labi, ka jums izdevies atrast un akumulēt šo brīnumaino dzīvības enerģiju un izmantot to cilvēka veselībai.
Jozefs Gurvičs

Sēnes saldā ēdienā vai augstākās enerģijas avots.
Sēnes - ziedi, kas ar milzīgu enerģiju dažu minūšu laikā izaug 20 - 30 cm garumā, dabā nemaz nav tik daudz. Gandrīz visas no tām sastopamas tropiskos džungļos. Tomēr viena aug arī mūsu mežos jau no dinozauru laikiem. Tā ir sēne - Zemestauki. Sēne maz pazīstama, grūti atrodama, ēdama, garšīga un sevišķi vērtiga cilvēku veselībai, ja, protams, to ir iespēja atrast mežā olas stadi­jā, kad sēne vēl nav izlietojusi savu dzīvinošo enerģiju sēnes kātiņa un cepurītes izveidošanai un sporu izplatīšanai. Atrast un saglabāt šo enerģiju, kā visu unikālo dabā - grūti.
Problēmu atrisināja Latvijas zinātnieki. No sēnes Zemestauki spēja pagatavot ar enerģiju bagātus pārtikas produktus: zemestauku sulu un sēnes želeju ar medu. Zemestauku želeja ir viegli asimilējošs un tonizējošs produkts. Dažas karotes želejas no rīta dod enerģiju un možumu visai dienai, pasargā organismu no stresa un infekcijām. Pluss visam tam pavisam jauna garšas gamma - sēne-zieds
ar medu. Varbūt grūtāk pierast, bet pilnīgi neiespējami dzīvot tālāk bez šīs garšas un sajūtas (kādas - stāstījuma beigās).
Zemestauku sula ir vairāk tradicionāla. Tā nākusi no tautas medicīnas. Iegūta ar speciālu bioaktivitātes metodi, tā bez enerģijas satur vēl unikālas dabas sabalansētas barības vielas: polisaharidus, fermentus, steroidus, mikroelementus. Dažas tējkarotes vai pilienus šīs sulas var pievienot pēc garšas mērcēm, majonēzei, salātiem, sakņu sulām, zupām. Var ari iedzert no rīta dažas karotes vai pilienus ar ūdeni.
Nevienam nav noslēpums, ka ar zemestaukiem ārstē un sekmīgi ārstē nereti ļoti nopietnas slimības, kad organisma enerģija samazinājusies līdz nullei. Jāpiezīmē, ka zemestauku lietošanai ir vajadzīga individuāla pieeja. Tur, kur pār­dod zemestauku produktus, arī pateiks to ārstu koordinātes, kuri var sniegt informāciju par šīs sēnes izmantošanu ārstniecībā.
Un pēdējais. Tikai tiem, kam pāri 18 gadiem. Zemestauku zinātniskais nosaukums - Phallus impudicus. Kas ir "Failus" no grieķu valodas nav jātulko. Sēne zemestauki ir falliska, t.i. veicina apaugļošanos vai dzimstību un pieder pie kulta vēl no Romas impērijas laikiem, kur tā pielīdzināta dievībai kā falliskās (apaugļošanas) enerģijas avots.
"SM - segodnja" , Marina Niževjasova